Tỷ giá vàng từ sjc.com.vn

Thành Phố Mua Bán
Hồ Chí Minh 36.490 36.670